Nowe trendy w content marketingu zapowiadają zasadnicze zmiany, które w najbliższym czasie wpłyną na sposób funkcjonowania całej branży. Odpowiedzią na wyzwania związane z organizacją pracy i produkcją treści może być zastosowanie wartości agile. Podejście zwinne pozwoli na skuteczniejsze realizowanie strategii i tworzenie contentu wysokiej jakości, precyzyjniej odpowiadającego na potrzeby odbiorców.

Pojęcie agile kojarzy się przede wszystkim z tworzeniem oprogramowania, ale od kilku lat burzliwy rozwój przeżywa także tzw. agile marketing, czyli „marketing zwinny”. Termin ten opisuje sposób organizacji pracy oparty na doświadczeniach i iteracjach, którego celem jest optymalizacja wydajności zespołu oraz szybkie reagowanie w nieprzewidzianych sytuacjach. Metoda zarządzania pracą stawiająca na nieustanne doskonalenie procesów i rozwój elastyczności działań jest niezwykle użyteczna z punktu widzenia content marketingu. Branża, w której jedyną stałą jest zmiana, potrzebuje rozwiązań, jakie pozwolą jej na zaspokajanie różnorodnych potrzeb publiczności w coraz bardziej przyspieszającym świecie cyfrowej rewolucji.

Nowe wyzwania dla branży

W raporcie „2020 Content Marketing and Content Distribution: Current State and Perspectives”, przygotowanym przez International Content Marketing Forum, skatalogowano najważniejsze wyzwania, w obliczu których stoją content marketerzy. Najnowsze trendy obejmują rosnącą rolę nowych form contentu (np. podcastów), zacieśnianie współpracy między agencjami interaktywnymi i zewnętrznymi partnerami oraz zmieniający się charakter content marketingu. Według raportu, w najbliższym czasie wzrośnie rola „contentowego aktywizmu”, czyli content marketingu angażującego się coraz mocniej w takie obszary jak kwestie społeczne i polityczne oraz ochrona środowiska.

Branża content marketingu, dążąca do szybkiego reagowania na kształtujące się trendy, musi być gotowa na kolejne zmiany. W tej sytuacji niezwykle użyteczne mogą być metody agile. Umożliwiają one skuteczne przekładanie strategii na praktyczne działania, z uwzględnieniem ryzyka w postaci sytuacji kryzysowych. Istotą podejścia zwinnego jest efektywne wdrażanie strategii z nastawieniem na proces rozumiany jako suma działań prowadzących do osiągnięcia celu. Wyzwania pojawiające się w jego trakcie są traktowane jako wskazówki umożliwiające optymalizację i reorganizację procesów, co pozwala na zwinne dostosowywanie się do zmieniających się uwarunkowań.

5 podstaw „zwinnego” content marketingu

Andrea Fryrear, założycielka Agile Sherpas, w swoim artykule proponuje, by proces tworzenia contentu oprzeć na wartościach związanych z podejściem agile. Jej zdaniem, „wartości zwinne” w content marketingu powinny przejawiać się w pięciu obszarach – widoczności, eksperymentach, iteracjach, współpracy i efektywności.

Widoczność

Widoczność to potrzeba opisywania wszystkiego, nad czym aktualnie pracuje zespół contentowy, oraz planów na kolejny miesiąc. Proces najlepiej dokumentować (i aktualizować) za pomocą programów do zarządzania projektami. Na początek wystarczy jednak zwykła tablica, do której przylepiane będą karteczki z hasłowo opisanymi działaniami (lub propozycjami działań) na poszczególnych etapach pracy.

Eksperymenty

Krótkoterminowe eksperymenty, nawet obarczone ryzykiem błędu, są lepsze niż próba tworzenia sztywnego planu działań na cały rok. Procesy w świecie cyfrowym zachodzą bowiem nieustannie, a publiczność oczekuje szybkich rozwiązań bieżących problemów. Eksperymenty najlepiej realizować w przeciągu 2-3 tygodni przy zastosowaniu mierników sukcesów i porażek.

Iteracje

Eksperymenty, które się sprawdziły, powinny stać się częścią procesu tworzenia treści. Rozwijanie przetestowanych pomysłów wnosi wartość dodaną do realizowanych projektów. Niektóre iteracje można zoptymalizować poprzez sięgnięcie do potrzeb i doświadczeń publiczności, np. za pośrednictwem mediów społecznościowych i webinarów.

Współpraca

Dążenie do rozwoju współpracy jest jedną z podstawowych idei podejścia agile. Współpraca zespołów o różnorodnych kompetencjach i wiedzy, połączonych wspólną perspektywą, przynosi lepsze rezultaty niż samodzielna praca nad contentem. Możliwość wzbogacenia procesu twórczego o doświadczenie specjalistów z innych dziedzin pozwoli na pełniejsze zaspokojenie coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb publiczności.

Efektywność

Optymalizacja wydajności to główny cel praktyk agile. Wybór kluczowych obszarów, określenie priorytetów i hierarchizacja celów pozwalają zaoszczędzić nakłady pracy i pieniędzy. Na przykład jeśli celem jest stworzenie serii 20 artykułów, lepiej skoncentrować się na pracy nad pierwszymi 2-3 tekstami, a kolejnymi zająć się w późniejszych etapach, niż rozpoczynać prace nad wszystkimi naraz. Pozwoli to uniknąć chaosu, nie będzie trzeba także angażować w działania większej liczby osób.

Praktyczne korzyści z podejścia agile

Podejście zwinne pozwoli na tworzenie contentu wysokiej jakości w różnych obszarach tematycznych. Warto pamiętać, że content marketing to nie tylko sam tekst, podcasty czy wideo, ale całość wrażeń czytelnika z nimi związanych. Rozwój współpracy między content marketerami i specjalistami z poszczególnych dziedzin zapewni wysoki poziom user experience. Dzięki temu czytelnik otrzyma zasób wiedzy, która pozwoli na rozwiązanie jego bieżących problemów. Szersza współpraca z ekspertami pomoże także zwiększyć interdyscyplinarność działań content marketingowych, co przełoży się na wzmocnienie interakcji z publicznością.

W sensie organizacyjnym podejście zwinne jest szansą na lepsze planowanie działań w zespole contentowym. Usprawnienie procesów pozwoli na szybsze reagowanie na potrzeby odbiorców w świecie, w którym należy spodziewać się niespodziewanego. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko efektywniejsze tworzenie i dystrybuowanie treści, ale także doskonalenie schematów działania na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Nacisk na współpracę wyzwoli kreatywność, która znajdzie odbicie nie tylko w powstających treściach, ale także w dalszym ulepszaniu metod pracy. Planując działania w warunkach kryzysu warto rozważyć oparcie przynajmniej części z nich na wartościach agile.

Reklama


Niech Cię widzą w sieci! - Grzegorz Miłkowski