Rosnącej popularności podcastów towarzyszą zmiany polegające na rozszerzaniu ich formuły o materiały wideo. Powstające coraz częściej podcasty wideo pozwalają poszerzyć krąg odbiorców o osoby, dla których sama ścieżka audio jest mało atrakcyjna. Podcasty tego typu mogą być użytecznym narzędziem w branży marketingu, ponieważ format wideo sprzyja budowaniu zaangażowania audytorium.

Dobry czas dla podcastów

O popularność podcastów świadczy stale zwiększająca się liczba audycji. Na świecie istnieje obecnie około 2 mln podcastów, w porównaniu z „zaledwie” 550 tysiącami w 2018 roku. Z szacunków wynika, że w 2022 roku liczba słuchaczy osiągnie 125 mln. Z tym trendem wiąże się także wzrost wpływów z umieszczanych w podcastach reklam, które w bieżącym roku – według prognoz – mają wynieść 1,33 mld dolarów.

Największym atutem podcastów jest łatwy sposób konsumpcji treści – nagrania można słuchać na przykład w trakcie wykonywania codziennych domowych czynności. Popularność, jaką się cieszą, sprawia, że są bardzo dobrym narzędziem komunikacji marketingowej z rynkiem. Tym bardziej, że podcasty umożliwiają zarówno realizację celów krótkookresowych (np. wzrost sprzedaży określonego produktu), jak i tych obliczonych na dłuższy czas (np. wzmacnianie świadomości marki).

Potencjał podcastów dla branży marketingu pokazują badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych na zlecenie telewizji CNBC. Wynika z nich, że 78% słuchaczy aprobuje umieszczanie reklam w podcastach, a 63% ankietowanych stwierdziło, że zachęciły ich one do dokonania zakupów. Warto też zaznaczyć, że 67% słuchaczy zapamiętało produkty lub nazwy marek z reklam, które zostały wyemitowane w trakcie audycji.

Czytaj też: Podcasty, czyli szansa i wyzwanie dla branży content marketingu

Transformacja w podcasty wideo

Od kilkunastu miesięcy podcasty przechodzą transformację w kierunku podcastów wideo. Najprościej mówiąc, są to podcasty audio wzbogacone o element wizualny w postaci nagrania wideo. W zależności od sposobu realizacji, rozróżnia się kilka ich typów:

  • podcast statyczny, w trakcie którego prezentowany jest tylko gospodarz audycji,
  • podcast realizowany w studiu z udziałem gościa,
  • podcast realizowany z udziałem gościa, ale w sposób zdalny,
  • podcast z przebitkami (tzw. B-Roll) w postaci innych materiałów wizualnych, (dodatkowy, krótki materiał wideo, grafika lub infografika).

Argumenty, jakie przemawiają za przygotowaniem podcastów wideo, wiążą się z zaletami formatu wideo, z punktu widzenia odbiorców oraz perspektyw dystrybucji treści. Materiały wideo skutecznie budują zaangażowanie użytkowników, sprzyjają wzmacnianiu emocjonalnej więzi i pozwalają poszerzyć bazę odbiorców. Są to także treści, które są najczęściej udostępnianie przez użytkowników mediów społecznościowych.

Czym jest audio content marketing? Dowiedz się więcej

Podcasty wideo a kwestie techniczne

Podcast wideo jest jednak trudniejszy w realizacji, wymaga także większych nakładów m.in. na przygotowanie studia, w którym będzie nagrywany oraz na sprzęt, przede wszystkim w postaci kamery. Potrzebny jest także profesjonalny mikrofon – kamery, oczywiście, rejestrują również dźwięk, ale jego jakość może być niższa niż w przypadku ścieżki audio nagrywanej przy użyciu „tradycyjnego” sprzętu podcastera. W takim przypadku pojawia się konieczność zmontowania obrazu z dźwiękiem przed publikacją materiału.

Oprócz tego może pojawić się także potrzeba edytowania nagrania wideo, by podnieść jego jakość. Wszystko po to, by osiągnąć satysfakcjonujący efekt końcowy, który skłoni do zapoznania się z podcastem kolejnych odbiorców. Przygotowany w ten sposób podcast wideo warto zamieścić nie tylko na swojej stronie czy blogu, ale także w serwisie YouTube, a następnie rozpropagować go jak najszerzej w mediach społecznościowych.

Podcast wideo można wykorzystać również jako content repurposing (na jego podstawie można przygotować artykuł na bloga lub infografikę) lub jako element w ramach strategii atomizacji treści. Potencjał jest spory, ale trzeba wspomnieć o pewnych „ograniczeniach” – oglądanie nagrania wideo jest bardziej angażujące niż słuchanie audycji, a głównym atutem podcastów audio jest właśnie przystępny sposób konsumpcji treści. Tym niemniej, podcasty wideo są szansą na dywersyfikację przekazu marketingowego i dotarcie do nowych grup odbiorców.

Czytaj też: Content repurposing – jak dopasować treści do najnowszych trendów na rynku?