Jeśli wiesz już trochę o content marketingu, to pewnie zdajesz sobie sprawę, że to narzędzie uniwersalne. Na każdy temat można dzielić się wiedzą. Wiele dziedzin jest jednak specyficznych i czasem trudno przenieść ogólne zasady działań contentmarketingowych na konkretny grunt. Jedną z takich wymagających gałęzi jest właśnie content marketing w branży healthcare. Dlatego przygotowaliśmy kilka wskazówek i przykładów na to, w jaki sposób można skorzystać z narzędzi content marketingu w branży medycznej.

Prawo a content marketing dla branży medycznej

Planowanie działań contentmarketingowych dla firm z obszaru healthcare koniecznie należy zacząć od zapoznania się z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu dowiemy się, że:

podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do publicznej wiadomości informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, jednakże treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy (źródło: punkt 14. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej).

Co to dla nas oznacza? Że content marketing w przypadku branży medycznej to strzał w dziesiątkę. Niedozwolone jest korzystanie z popularnych w reklamach określeń z rodzaju „naj” (np. najlepszy, najskuteczniejszy), ale całkowicie zgodne z prawem są działania edukujące Klientów czy Pacjentów o rodzajach zabiegów, charakterystyce chorób, sposobach radzenia sobie z nimi. A to najważniejsze tematy poruszane w procesie tworzenia treści na strony internetowe i media społecznościowe.

Jak może wyglądać content marketing w branży medycznej?

Wartościowe treści to podstawa

Trudno wyobrazić sobie content marketing bez wpisów blogowych. Merytoryczne treści to podstawa. Zwłaszcza w tak specjalistycznym obszarze, jak branża medyczna. Zdrowie to coś, co dotyczy nas wszystkich. A gdy mowa o powierzeniu go obcej osobie, chcemy, by była to osoba kompetentna. Czyli krótko mówiąc – szukamy eksperta. Content marketing to jeden z najlepszych sposobów na budowanie takiej pozycji zarówno indywidualnej osoby, jak i całej placówki, jako miejsca, gdzie Klient/Pacjent może uzyskać profesjonalną pomoc.

Czytaj więcej: Jakie korzyści może dać Ci content marketing?

Silna specjalizacja zagadnień medycznych niesie ze sobą także pewne trudności. Tekst skierowany do Klienta/Pacjenta musi być inny od tych publikowanych w czasopismach medycznych. Pozbawiony fachowego słownictwa, profesjonalnych nazw, pisany prostym i zrozumiałym językiem oraz odpowiadający na potrzeby i obawy odbiorcy.

Przykładem takich działań może być portal ZdrowyDiabetyk. Redakcja porusza na nim tematy  szeroko związane z cukrzycą, a wszystkie treści tworzone są w sposób zrozumiały dla chorych i ich rodzin.

Doktor Google…

Kto z nas choć raz nie wpisał objawów w wyszukiwarkę, niech pierwszy rzuci kamieniem! W momencie, gdy dostrzegamy u siebie coś niepokojącego, zaczynamy „diagnozę” właśnie od Google’a. W sieci łatwo jednak natrafić na błędne odpowiedzi, które często – zamiast pomóc – wzmagają panikę. Dlatego dużą popularnością cieszą miejsca, gdzie można zadać pytanie online i uzyskać odpowiedź od specjalisty. Takie działania prowadzą m.in.: portal.abczdrowie.pl/

abc zdrowie content marketing

Odpowiadanie na pytania zadawane przez użytkowników to także kopalnia pomysłów na artykuły. To najlepsza wskazówka dla działań SEO-wych, bo tu nasi użytkownicy sami mówią nam, czego szukają w sieci. Analizowanie tego typu pytań będzie bardzo pomocne w tworzeniu artykułów kompleksowo wyczerpujących temat. A te osiągają wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania.

Telemedycyna – rozwiązanie na miarę naszych czasów?

Choć takie rozwiązania znane są już od dłuższego czasu, to dopiero epidemia COVID-19 sprawiła, że stało bardzo popularne. Możliwość porozmawiania z lekarzem przez telefon czy jeden z komunikatorów internetowych sprawiła, że mamy dostęp do pomocy medycznej, a jednocześnie pozostajemy bezpieczni w domu. Takie rozwiązanie to duże ułatwienie także dla osób, dla których przemieszczanie się jest problematyczne albo trudno im znaleźć czas na wizytę w placówce.

Telemedycyna i content marketing idą ze sobą w parze. Baza specjalistycznych, ale pisanych prostych językiem artykułów dotyczących różnych chorób i dolegliwości to dobre uzupełnienie konsultacji prowadzonych za pomocą telefonu czy internetu. Dzięki nim możemy edukować Pacjenta w zakresie działań profilaktycznych czy wspierających proces zdrowienia.

telemedycyna content marketing

Personal branding

W relacji lekarz-pacjent ogromną rolę odgrywa osoba tego pierwszego. Zmagając się problemami zdrowotnymi, chcemy trafić w jak najlepsze ręce. Dlatego warto w działania contentmarketingowe zaangażować samych specjalistów. Warto pamiętać, że udział w konferencjach, sympozjach, szkolenia, mówienie o zdobytych stopniach naukowych to tematy warte zagospodarowania w działaniach contentmarketingowych.

Nie można zapominać, że prawo jasno określa, jakie informacje dotyczące konkretnego lekarza można udostępniać. Jest całkiem sporo:

  • imię i nazwisko z tytułem zawodowym;
  • rodzaj wykonywanej praktyki zawodowej;
  • stopień i tytuł naukowy oraz informacje o specjalizacjach;
  • informacje o umiejętnościach z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, a także informacje o innych uprawnieniach (źródło: uchwała nr 29-11-VI NRL).

Takie rozwiązanie można znaleźć np. na stronie kliniki Carolina Medical Center, gdzie każdy lekarz posiada swój indywidualny opis uwzględniający wymienione wyżej informacje.

carolina medical center content marketing

Obszarów zastosowania content marketingu w branży medycznej jest wiele. Działania edukujące Pacjentów pozwalają budować zaufanie do osób i placówek, a na rynku usług medycznych to właśnie jest zaufanie jest najbardziej wartościową walutą.