Poradnik ContentStandard
Odpowiedni content może rewolucjonizować sposób, w jaki przyciągasz i angażujesz klientów. W naszym poradniku opisujemy wpływ wartościowych i dopasowanych treści oraz zdradzamy tajniki stojące za sukcesami sklepów internetowych.
Na począ­tek mała powtórka ze szkoły – podmiot to część zda­nia, która ozna­cza wyko­nawcę czyn­no­ści wyra­żo­nej za pomocą orze­cze­nia. Można podzie­lić go na kilka typów, a jed­nym z nich jest podmiot sze­re­gowy, czyli zło­żony z co naj­mniej dwóch wyra­zów. Pro­ste defi­ni­cje, prawda? Tak samo pro­sta jest naczelna zasada rzą­dząca kon­struk­cjami z wyko­rzy­sta­niem podmiotu sze­re­go­wego – wyma­gają one orze­cze­nia w licz­bie mno­giej, np.: Ania, Julia i Wero­nika...

Pierwsza edycja semWAW już 17 listopada

Piątek 17 listopada 2023 roku to dzień, który zapisze się w branży marketingu. Właśnie wtedy odbędzie się pierwsza edycja semWAW, czyli...

Jak contentem wypełnić łańcuch dostaw? Zobacz nasz najnowszy poradnik

Odpowiedni content może rewolucjonizować sposób, w jaki przyciągasz i angażujesz klientów. W naszym poradniku opisujemy wpływ wartościowych i dopasowanych treści oraz zdradzamy tajniki stojące za sukcesami sklepów internetowych.

Gdzie dwóch się bije, tam… podmiot szeregowy

Na począ­tek mała powtórka ze szkoły – podmiot to część zda­nia, która ozna­cza wyko­nawcę czyn­no­ści wyra­żo­nej za pomocą orze­cze­nia. Można podzie­lić...

Komu przysługują prawa autorskie do dzieła stworzonego przez AI?

W ostatnich miesiącach wielką karierę robią narzędzia webowe oparte na sztucznej inteligencji (Chat GPT, DALL-2 czy Midjourney) oraz możliwości ich wykorzystania...

Lato z Beatą, czyli o liczebnikach zbiorowych

„Sie­dem dziew­cząt z Alba­trosa, Tyś jedy­na…” – śpie­wał ponad pół wieku temu Janusz Laskow­ski. Pew­nie więk­szość z nas zna ten hit. Jed­nak mało...

Policzmy się z liczebnikiem!

Umiesz liczyć? Licz na siebie! Ale, ale... chcętnie pomożemy Ci tak liczyć, żebyś wyszedł na swoje. Poznaj kluczowe informacje o liczebnikach.

Ta jedna ciocia, czyli o odmianie nazwisk dwuczłonowych

Odmiana nazwisk dwuczłonowych może powodować trudności. W cyklu "Gimnastyka języka" wyjaśniamy w przystępny sposób, jak prawidłowo odmieniać nazwiska.

Czy nazwiska się odmieniają?

Odmiana nazwisk w języku polskim to nic trudnego. Trzeba tylko przyswoić sobie kilka prostych zasad. Poznaj je dzięki cyklowi „Gimnastyka Języka”.

Najchętniej czytane

Niezależenie do tego, czy mówisz do konsumentów czy przedsiębiorstw, ostatecznie sprzedajesz coś ludziom. A ludzie lubią historie.
Najlepszym dowodem na to, że email marketing to nadal świetne narzędzie content marketingowe, a mailingi nigdzie się nie wybierają, jest przykład firmy Dell, która dzięki odrobinie kreatywności zwiększyła swoje dochody o ponad 100%.
Jak mantra powtarzamy, że podczas tworzenia contentu, sprzedaż produktu powinna być ostatnia, o czym pomyślimy. Mimo tego, marketerzy wciąż zdają się być zaślepieni wizją sprzedaży i to właśnie o produkcie myślą najwięcej. Dla wszystkich tych, przedstawiamy sposoby, które zadziałają, a o których często się zapomina.
X

Zapisz się do newslettera Content Standard!

Dlaczego warto się zapisać:

  • Będziesz na bieżąco ze wszystkimi ważnymi tematami związanymi z content marketingiem.
  • Regularnie będziesz otrzymywał informacje o nowych artykułach, newsach z branży, przeczytasz case study i raporty.
  • W pierwszej kolejności poznasz najnowsze trendy związane z content marketingiem.

free newsletter templates powered by FreshMail

free newsletter templates powered by FreshMail