Wykorzystywanie działań z obszaru content marketingu w employer brandingu to dobry sposób na pozyskiwanie kluczowych pracowników. Stała komunikacja firmy z rynkiem pracy, z wykorzystaniem różnorodnych formatów i kanałów dystrybucji treści, umożliwia efektywną akwizycję talentów. Co ważne, odpowiednia strategia contentowa pozwala nie tylko obniżać koszty procesu rekrutacji, ale także budować pozytywny wizerunek i wzmacniać pozycję firmy.

Jak znaleźć najlepszego pracownika?

Znalezienie odpowiedniego pracownika to spora inwestycja w postaci czasu i pieniędzy. Oczywiście, można skorzystać z tradycyjnych ogłoszeń o pracę, ale nie ma żadnej gwarancji, że odpowie na nie taki kandydat, który będzie spełniał określone oczekiwania. A w świecie, w którym rzeczywistość biznesowa wymaga błyskawicznego reagowania, kapitał ludzki przesądza o „być albo nie być” firmy. Szybka potrzeba uzupełnienia braków kadrowych to nie lada wyzwanie, związane choćby z samą możliwością dotarcia do najlepszych kandydatów na rynku.

Trzeba pamiętać, że nasz kandydat idealny może nigdy nie zapoznać się z naszą ofertą pracy, bo ta po prostu przepadnie w zalewie podobnych ofert na portalach pracowniczych. Typowa forma ogłoszenia, zawierającego hasłowy spis informacji, utrudnia pełne zaprezentowanie zalet zarówno oferowanego stanowiska, jak i wartości samej firmy. W rezultacie jest wysoce prawdopodobne, że kandydat, nawet jeśli zapozna się z ogłoszeniem, w ogóle na nie nie odpowie, ponieważ wyda mu się ono dokładnie takie same, jak te, które przejrzał wcześniej.

Rola marketingu treści w employer brandingu

Jeśli firma ma problemy z pozyskiwaniem wartościowych pracowników, warto sięgnąć po employer branding. Budowanie marki pracodawcy to zbiór działań, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku danej firmy jako pracodawcy. Stanowią one kluczowy element strategii akwizycji talentów. Pomagają kształtować pozytywny PR firmy, budować kulturę wewnętrzną organizacji oraz obniżać koszty procesu rekrutacji. Dzięki nim firma może podkreślić unikalny charakter swojej misji, wyeksponować kluczowe wartości, jakimi się kieruje oraz skutecznie wyróżnić się na tle konkurencji.

Proces kreowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, wzmacniający pozycję firmy na rynku pracy, zwiększa napływ talentów, pozwala uzupełnić lub rozbudować kompetencje zespołu i podnosi jego wydajność. We wspieraniu employer brandingu ogromną rolę odgrywają działania contentmarketingowe. Poszczególne treści opisujące kulturę organizacji oraz doświadczenia pracowników, tworzące spójny obraz pracy w firmie, wzmocnią siłę jej przekazu. Jego atrakcyjność zwiększy sięgnięcie po różne formaty komunikacji – treści blogowe, zdjęcia w mediach społecznościowych czy wideo w portalach branżowych.

Kluczowe elementy komunikacji

Pierwszy krok do budowy strategii to wybór kluczowych person, które będą opowiadać story Twojej firmy. Jeśli już teraz szukasz pracowników, zacznij od osób pracujących w dziale, dla którego prowadzona jest rekrutacja. Jeśli masz więcej czasu, a chcesz zacząć budować perspektywy rekrutacji na przyszłość, wybierz pracowników kluczowych działów, stanowiących o sile firmy/marki. Tworząc treści zadbaj, by wskazane osoby opowiedziały nie tylko o swoich kompetencjach, ale także o wartościach, jakimi kieruje się firma. Kluczowe znaczenie ma powiązanie przekazu z jej celami i misją.

Jeśli chcesz mocniej wyeksponować „ludzką twarz firmy”, elementem przekazu mogą być np. zainteresowania pracowników lub sposób spędzania wolnego czasu. Odwoływanie się do emocji to nie tylko szansa na zaprezentowanie atmosfery wewnątrz firmy, ale także możliwość opowiedzenia o pracy poprzez pryzmat osobistych doświadczeń. Taka strategia może obejmować tworzenie części treści przez samych pracowników. Tego typu content będzie bardziej atrakcyjny zwłaszcza dla kandydatów, którzy dużą wagę przywiązują do atmosfery pracy.

Opowieść o ludziach, firmie i wartościach

Jeśli strategia contentowa ma działać sprawnie, należy zaplanować działania – określić rodzaj tworzonych treści, ich tone of voice oraz kanały dystrybucji. W tym celu warto stworzyć kalendarium publikacji, które ułatwi sukcesywne tworzenie contentu, dopasowywanie go do konkretnych grup docelowych, a także dbanie o spójność przekazu firmy, niezależnie od stosowanych formatów. Artykuły na stronie firmowej czy oficjalnym blogu stanowią bardzo ważny element komunikacji, ale warto wzbogacić ją także o zdjęcia, grafiki oraz wideo, które idealnie nadają się do komunikacji w mediach społecznościowych.

Social media odgrywają decydującą rolę w szybkiej dystrybucji contentu. Zresztą coraz częściej pełnią one rolę portali pracowniczych – ogłoszenia o pracę można znaleźć np. na fanpage’ach na Facebooku czy w ogłoszeniach na LinkedIn. Coraz więcej firm wykorzystuje media społecznościowe jako miejsce do budowania swojej employerbrandingowej narracji. To opowieści, w których przenikają się historie pracowników, firmowe core values i realizowane projekty, uzupełniane zdjęciami z firmowej kuchni czy wideo z okolicznościowych eventów. Komunikację wspierają także dane, prezentowane w formie czytelnych infografik.

Szansa na skuteczną akwizycję talentów

Employer branding pozwala podkreślić, że ważny jest nie tylko sam proces rekrutacji, ale także szerszy wymiar działalności firmy. Wskazywanie na konkretne wartości poprzez pryzmat story poszczególnych pracowników pokazuje wagę czynnika ludzkiego w kształtowaniu firmowej strategii i realizacji celów. Dobrze zaplanowana strategia contentowa, obejmująca różne formaty, rodzaje treści i kanały dystrybucji, to sposób na skuteczną akwizycję talentów. Warto pamiętać, że regularność działań wyróżniających naszą firmę na tle konkurencji tworzy wartość dodaną, która przekłada się także na wzmacnianie jej pozycji na rynku.