Jakie są kryteria decydujące o wyborze agencji marketingowej? Na co klienci zwracają największą uwagę? Odpowiedzi na te pytania przynosi raport „Kryteria wyboru agencji marketingowych” przygotowany przez redakcję SocialPress. Przekrojowe badania rynku to dawka cennej wiedzy, która pozwoli osiągać agencjom marketingowym lepsze wyniki w codziennej pracy. 

Najważniejsze kryteria wyboru agencji marketingowych przez klientów określono na podstawie ankiet. Składały się one z 23 pytań i zostały skierowane do przedstawicieli firm z sektorów B2B i B2C. Były to firmy o różnej wielkości (od 50 do 250 zatrudnionych), wysokości obrotów (od poniżej 1 mln zł do powyżej 100 mln zł) i budżetach marketingowych (od poniżej 100 tys. zł do powyżej 10 mln zł). 

Z badań wynika, że kluczowe znaczenie dla wyboru agencji mają jej doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia. Wpływ na wysoki poziom tego czynnika ma portfolio projektów zrealizowanych przez agencję. Takiego zdania byli przedstawiciele 90,3%  firm z sektora B2B, 85,7% z sektora B2C oraz 77,6% z firm działających w obu obszarach. Co ważne, żaden z ankietowanych nie udzielił odpowiedzi, że kryterium to jest bez wpływu. 

Wyniki raportu potwierdzają także znaczenie treści w działaniach marketingowych, niezależnie od formatu, jaki one przybierają. Respondenci w pytaniach z tego obszaru wskazywali na wysoki lub średni wpływ tego czynnika na wybór agencji marketingowej. 

Za najważniejsze uznano artykuły eksperckie w mediach, przygotowywane przez pracowników agencji. Ich wpływ — jako wysoki — wskazało 43,6% wszystkich badanych, a za średni uznało 38,6% respondentów. Wśród innych ważnych formatów doceniono m.in. rolę webinarów, szkoleń i podcastów.

Raport „Kryteria wyboru agencji marketingowych” to kompendium wiedzy na temat działań marketingowych. Zachęcamy do przeczytania całego raportu opublikowanego w SocialPress!