Dla 70% odbiorców internetowych treści, to te tworzone przez influencerów są pierwszym źródłem informacji o produktach. Opinie, które tworzą influencerzy mają także niebagatelny wpływ przy podejmowaniu decyzji zakupowych konsumentów. Jednak czy każdy influencer cieszy się takim samym zaufaniem i równie mocno wpływa na konsumentów? Przyjrzyjmy się bliżej typom influencerów.

Typów, rozróżnień i podziałów w ramach grupy o wspólnej nazwie „influencerzy” jest wiele. Wynikają one przede wszystkim z liczebności followersów poszczególnych internetowych twórców. Jednak oprócz twardych danych liczbowych, na ich podział wpływa także nastawienie do współpracy z markami, kanał komunikacji czy też motywacje, dla których tworzą treści i gromadzą wokół siebie społeczność.

Liczebność fanów

Ten podział na typy influencerów wydaje się być najprostszy. Jasno przyjęte ramy związane z liczbą obserwatorów pozwalają podzielić influencerów na:

 • mikroinfluencerów (od 1000 do 100 000 followersów),
 • marko influencerów (od 100 000 do 1 000 000 followersów),
 • mega influencerów (ponad 1 000 000 followersów).

W niektórych analizach przyjmuje się jeszcze dodatkowy podział w pierwszej kategorii, wyróżniając nano influencerów z grupą odbiorców od 1000 do 10 000.

Każdy z powyższych typów influencerów dociera do odmiennych grup docelowych. Charakteryzuje go także różny stopień zaangażowania i aktywności fanów czy też współczynnik konwersji. Dlatego decyzja o tym, z którą grupą współpracować, aby uzyskać jak najlepszy efekt dla swojej marki, zależy przede wszystkim od celów, które ma zrealizować kampania z influencerem. Innym uwarunkowaniem jest także wysokość budżetu, jaki chcemy przeznaczyć na taką współpracę.

Więcej na ten temat przeczytasz w tekście: Mikroinfluencerzy — czy warto z nimi współpracować? [LINK]

Kanał komunikacji

Kolejny podział bazuje na tym jaki kanał został wybrany przez influencera do komunikacji z odbiorcami. W ten sposób bardzo łatwo możemy wyróżnić:

 • blogerów – tworzących treści zawierające także zdjęcia na prywatnym blogu,
 • youtuberów – posiadających swój kanał na platformie YouTube,
 • instagramerów – którzy swoje konto instagramowe zamienili w dobrze prosperujący biznes,
 • podcasterów – którzy najczęściej edukują, nagrywając podcasty.

Facebook, Snapchat czy Twitter to kolejne kanały komunikacji, w których influencerzy budują relacje ze swoimi odbiorcami. Jednak kanały te najczęściej są formą wsparcia, dystrybucji i promocji treści tworzonych w dominującym medium.

W tej kategorii wpływ na odbiorców może być bardzo podobny, niezależnie od kanału w jakim tworzy się treści. Wszystko ze względu na fakt, że w każdym z tych mediów, influencerzy mogą dotrzeć do odmiennej grupy docelowej – zarówno pod kątem wieku, płci, jak i zainteresowań.

Poruszana tematyka

Kolejny podział influencerów wynika z tematyki czy też stylu komunikacji, która jest dla danego twórcy dominujący. W ten sposób można wyróżnić m.in.:

 • influencerów lifestylowych – to influencerzy, którzy prowadzą kanały o wyspecjalizowanej tematyce np. modowej, urodowej, parentingowej, kulinarnej, podróżniczej itp. Ta grupa poprzez swoje doświadczenia doradza, a przez to wpływa i kształtuje upodobania swoich fanów, w danej tematyce.
 • ekspertów branżowych – ta grupa podobnie jak poprzednicy gromadzi influencerów specjalizujących się w danej tematyce. Jednak ich działalność ma przede wszystkim na celu edukację i dzielenie się wiedzą w zakresie swojej specjalizacji. Eksperci ci są rozpoznawani głównie przez reprezentantów swojej branży. Jednak mają na nich ogromny wpływ np. w zakresie polecanych rozwiązań, książek, które warto przeczytać, marek, które warto śledzić etc.
 • internetowych celebrytów – to prawdziwi idole mas. Zwykle internetowi celebryci należą do grupy mega influencerów, gromadząc wokół siebie wielomilionową społeczność. Poruszana przez nich tematyka jest różnorodna, często rozrywkowa, niekiedy kontrowersyjna. Poczynania tych osób są śledzone przez wierne grono fanów, a ich polecenia mają ogromny wpływ na decyzje konsumenckie.

Relacje z marką

Kolejny podział, został zaproponowany przez Business 2 Community. Bierze on pod uwagę stosunek internetowych twórców do marki. Często osoby te mogą nie należeć do żadnej ze wspomnianej wcześniej grup, mogą nawet nie mieć 1000 obserwatorów, jednak są to jednostki, które mają duży wpływ na swoje najbliższe otoczenie — rodzinę i przyjaciół. W ten sposób wyróżnione zostały trzy grupy wsparcia dla marki:

 • Adwokaci – to prawdziwi wyznawcy danej marki. Są w stanie bronić jej za wszelką cenę. Treści tworzone przez tę grupę można publikować w kanałach marki. Będzie to z pewnością pozytywny i przekonujący user generated content.
 • Polecający – natężenie sympatii w stosunku do marki, jest nieco mniejsze niż w gronie adwokatów, ale nadal jest to pozytywne nastawienie. To grupa, którą warto obserwować i docenić, ponieważ to właśnie z niej mogą narodzić się kolejni adwokaci.
 • Zwolennicy – są to osoby, które używają produktów danej marki i mają pozytywne opinie na jej temat, jednak nie dzielą się tymi informacjami ze światem. Zwolennicy przydadzą się marce do budowania pozytywnych ocen produktów czy opinii, dlatego warto ich mobilizować i zachęcać do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami poprzez konkursy, zniżki czy inne przywileje, dzięki którym poczują się docenieni.

Opisany podział z pewnością nie wyczerpuje w pełni tematu wpływu internetowych twórców na otoczenie. Może jednak posłużyć jako przewodnik do stworzenia strategii współpracy z poszczególnymi grupami influencerów. Tak aby marka mogła w pełni skorzystać z możliwości jakie oferuje influencer marketing.