„Za pomocą” czy „przy pomocy”? Okazuje się, że rozróżnienie sytuacji, w których stosujemy te wyrażenia, nastręcza nieraz sporo kłopotów. Rozwiązanie tego dylematu jest jednak prostsze niż się wydaje.

„Za pomocą” czy „przy pomocy”?

Wyrażenia przyimkowe „za pomocą” i „przy pomocy” często są używane zamiennie, ale jest to spory błąd. Mogą być one stosowane tylko w określonych przypadkach, dlatego też warto pamiętać o generalnej zasadzie porządkującej te sytuacje.

Forma „przy pomocy” jest stosowana w odniesieniu do osób / rzeczowników osobowych. Przykładem może być zdanie: „Przy pomocy brata pomalowałem ściany w moim pokoju”.

Forma „za pomocą” jest stosowana w odniesieniu do rzeczy / rzeczowników nieosobowych. W tym przypadku przykładem może być zdanie: „Dokonałem niezbędnych obliczeń za pomocą kalkulatora”.

Nieco upraszczając, można podsumować, że robimy coś „przy pomocy kogoś” lub „za pomocą czegoś”. Tej drugiej formy w stosunku do osób możemy użyć tylko wtedy, gdy chcemy podkreślić, że osoba ta jest traktowana w sposób instrumentalny, przedmiotowy.

Warto pamiętać, że możemy użyć także wyrażenia „z czyjąś pomocą”, które łączy się z rzeczownikami osobowymi.

Gimnastyka języka

To cykl krótkich, ale treściwych, tekstów, których zadaniem jest przypominanie o sprawach ważnych dla wszystkich zawodowo zajmujących się tworzeniem treści. Wierzymy, że w tym miejscu pomocną dłoń odnajdzie każdy, kto para się content marketingiem, public relations, SEO czy po prostu pragnie, by jego warsztat językowy wyposażony był w ostre i precyzyjne narzędzia, jakie umożliwią swobodną oraz efektywną komunikację w biznesie i życiu prywatnym.