zamyślona dziewczyna w żółtym podkoszulku
Przysłowie i powiedzenie to nie jest to samo? Ano nie! I co ciekawe, to chyba jeden z najczęściej pojawiających się błędów, chociażby w prasie. Na szczęście wychodzimy Wam naprzeciw i już tłumaczymy te zawiłości słowne.
cykl Gimnastyka Języka - odmiana liczebników zbiorowych, młoda kelnerka przypomina o zasadach
„Sie­dem dziew­cząt z Alba­trosa, Tyś jedy­na…” – śpie­wał ponad pół wieku temu Janusz Laskow­ski. Pew­nie więk­szość z nas zna ten hit. Jed­nak mało kto wie, że powiela on powszechny błąd. Dziew­cząt z augu­stow­skiej restau­ra­cji Alba­tros było bowiem sied­mioro....
Półtorej czy półtora? Wybierz dobre tory!
Która z form jest prawidłowa: półtora czy półtorej? Zależy to od rodzaju rzeczownika, który towarzyszy temu liczebnikowi. Mamy niezawodny sposób na zapamiętanie tej zasady!
zadowolony chłopak z założonymi rękami
Staramy się mówić poprawnie. Uważamy na słowa. Jednak bardzo często wolimy coś dodać, żeby brzmiało to lepiej, niż odjąć, coby nie zabrzmiało zbyt mało dostojnie. I mamy efekt – słowo „bądź” w wyrażeniu „w każdym razie”.
Na począ­tek mała powtórka ze szkoły – podmiot to część zda­nia, która ozna­cza wyko­nawcę czyn­no­ści wyra­żo­nej za pomocą orze­cze­nia. Można podzie­lić go na kilka typów, a jed­nym z nich jest podmiot sze­re­gowy, czyli zło­żony z co naj­mniej dwóch...
X

Zapisz się do newslettera Content Standard!

Dlaczego warto się zapisać:

  • Będziesz na bieżąco ze wszystkimi ważnymi tematami związanymi z content marketingiem.
  • Regularnie będziesz otrzymywał informacje o nowych artykułach, newsach z branży, przeczytasz case study i raporty.
  • W pierwszej kolejności poznasz najnowsze trendy związane z content marketingiem.

free newsletter templates powered by FreshMail