oznaczanie-wspolprac-na-instagramie-dlaczego-nalezy-wymagac-tego-od tworcow-i-jak-oznaczac-sponsora
Instagram aż roi się od płatnych współprac influencerów, którzy bardzo często nie informują odbiorców o komercyjnym charakterze swojej działalności. Dlaczego tak się dzieje? I przede wszystkim: czy jest to zgodne z prawem?
Paulina Mikuła (Mówiąc Inaczej) o zasadach i błędach współpracy z agencjami i markami.
nowy-rok-jak-pisac-poprawnie
Jeśli chcesz życzyć komuś dobrze, a w życzeniach stawiasz na rozmach (bo przecież to nie kosztuje zbyt wiele), to życz adresatowi „Szczęśliwego nowego roku…”. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta.
typografia internetowa na blogu
O tym, czy tekst zamieszczony na blogu zostanie przeczytany, decyduje nie tylko to, czy został wyczerpująco i merytorycznie opracowany, a potem dobrze zoptymalizowany i wypozycjonowany. Ostatnim czynnikiem, który przesądzi o tym, czy użytkownik przeczyta Twój...
femvertising-czyli-marketing-skierowany-do-kobiet
Dynamiczne zmiany społeczne i umacniająca się pozycja kobiet sprawiają, że marki muszą w większym stopniu dostosowywać swoje działania marketingowe do ich potrzeb i oczekiwań. Dlatego też z każdym rokiem coraz większą popularnością cieszy się femvertising.
Cytujac-klasyka-czyli-o-nie-umiejetnosci-cytowania-slow-kilka
Czy Ty także "cytujesz klasyka", gdy chcesz poprzeć swoje słowa cytatem z popkultury? W cyklu Gimnastyka Języka wyjaśniamy, dlaczego ta fraza jest chętnie nadużywana.
Na począ­tek mała powtórka ze szkoły – podmiot to część zda­nia, która ozna­cza wyko­nawcę czyn­no­ści wyra­żo­nej za pomocą orze­cze­nia. Można podzie­lić go na kilka typów, a jed­nym z nich jest podmiot sze­re­gowy, czyli zło­żony z co naj­mniej dwóch...
koło z podziałem archetypów marki według ryzyka, przynależności, niezależności i troski
Dobrze funk­cjo­nu­jąca marka nie może ist­nieć bez stra­te­gii, czyli jasno okre­ślo­nego pro­gramu dzia­ła­nia, który ukie­run­ko­wuje jej cele i cha­rak­ter. Jed­nym z pomoc­nych narzę­dzi bran­dingu jest roz­po­zna­nie arche­ty­pów, z któ­rymi utoż­sa­mia się marka. Arche­typy marki – co to jest? Poję­cie...
bezprecedensowy-glos-empatii-w-obliczu-dramatu-ukrainy
Agresja Rosji na Ukrainę, która wprawiła w szok niemal cały świat, uruchomiła pokłady ogromnej empatii. Dramat Ukraińców, bohatersko walczących o ojczyznę i życie swoich bliskich, odbił się szerokim echem w skali globalnej. Szybko uruchomionej pomocy humanitarnej towarzyszą także liczne głosy wsparcia i solidarności.
Co najczęściej pozostaje w naszej pamięci? Coś nieoczekiwanego, oryginalnego i nowatorskiego. A czasami również obraźliwego.
X

Zapisz się do newslettera Content Standard!

Dlaczego warto się zapisać:

  • Będziesz na bieżąco ze wszystkimi ważnymi tematami związanymi z content marketingiem.
  • Regularnie będziesz otrzymywał informacje o nowych artykułach, newsach z branży, przeczytasz case study i raporty.
  • W pierwszej kolejności poznasz najnowsze trendy związane z content marketingiem.

free newsletter templates powered by FreshMail

free newsletter templates powered by FreshMail