Cytujac-klasyka-czyli-o-nie-umiejetnosci-cytowania-slow-kilka
Czy Ty także "cytujesz klasyka", gdy chcesz poprzeć swoje słowa cytatem z popkultury? W cyklu Gimnastyka Języka wyjaśniamy, dlaczego ta fraza jest chętnie nadużywana.
Liczebniki ułamkowe mogą kojarzyć się z podziałem, ale na pewno wszystkich nas łączy chęć ich poprawnego stosowania. Przeczytaj o tym w artykule!
Jak popraw­nie pisać: także czy może tak że? Oba te zwroty są poprawne, jednak każdy z nich oznacza coś innego. Sprawdź, który z nich wybrać.
cykl Gimnastyka Języka - chłopak z wąsem mówi, po co nam wtręty
Ple­bi­scyt na Boomer­skie Słowo Roku 2023 był odpo­wie­dzią por­talu Iskry Wie­dzy na coroczne gło­so­wa­nie na Mło­dzie­żowe Słowo Roku. W końcu boome­rzy nie gęsi i też swoje słowa mają! Nie­spo­dzie­wa­nie w gło­so­wa­niu wygrał zwrot, który nie ma syno­ni­mów, ponie­waż...
Na począ­tek mała powtórka ze szkoły – podmiot to część zda­nia, która ozna­cza wyko­nawcę czyn­no­ści wyra­żo­nej za pomocą orze­cze­nia. Można podzie­lić go na kilka typów, a jed­nym z nich jest podmiot sze­re­gowy, czyli zło­żony z co naj­mniej dwóch...
cykl Gimnastyka Języka - odmiana liczebników zbiorowych, młoda kelnerka przypomina o zasadach
„Sie­dem dziew­cząt z Alba­trosa, Tyś jedy­na…” – śpie­wał ponad pół wieku temu Janusz Laskow­ski. Pew­nie więk­szość z nas zna ten hit. Jed­nak mało kto wie, że powiela on powszechny błąd. Dziew­cząt z augu­stow­skiej restau­ra­cji Alba­tros było bowiem sied­mioro....
Umiesz liczyć? Licz na siebie! Ale, ale... chcętnie pomożemy Ci tak liczyć, żebyś wyszedł na swoje. Poznaj kluczowe informacje o liczebnikach.
cykl Gimnastyka Języka - odmiana nazwisk dwuczłonowych, starsza kobieta przypomina o zasadach
Odmiana nazwisk dwuczłonowych może powodować trudności. W cyklu "Gimnastyka języka" wyjaśniamy w przystępny sposób, jak prawidłowo odmieniać nazwiska.
cykl Gimnastyka Języka – odmiana nazwisk
Odmiana nazwisk w języku polskim to nic trudnego. Trzeba tylko przyswoić sobie kilka prostych zasad. Poznaj je dzięki cyklowi „Gimnastyka Języka”.
Pleonazm powinien kojarzyć Ci się z branżą mleczarską. Dlaczego? Ponieważ to inaczej tzw. masło maślane. Dobra, koniec żartów, sięgnijmy po skodyfikowaną wiedzę. Jak podaje słownik PWN, pleonazm jest to: „wyrażenie składające się z wyrazów to samo...
X

Zapisz się do newslettera Content Standard!

Dlaczego warto się zapisać:

  • Będziesz na bieżąco ze wszystkimi ważnymi tematami związanymi z content marketingiem.
  • Regularnie będziesz otrzymywał informacje o nowych artykułach, newsach z branży, przeczytasz case study i raporty.
  • W pierwszej kolejności poznasz najnowsze trendy związane z content marketingiem.

free newsletter templates powered by FreshMail

free newsletter templates powered by FreshMail